قيمت دلار در صرافي هاي مركزي ايران

قيمت دلار در صرافي هاي مركزي ايران

بررسی بازار غیر رسمی ارز نشان دهنده ی تداوم رشد غیر طبیعی بهای دلار است

چهارشنبه دوازدهم 6 1399

بررسی بازار غیر رسمی ارز نشان دهنده ی تداوم رشد غیر طبیعی بهای دلار است . در حالی  که صحنه ی ساسی  واقتصادی کشور  شاهد اتفاق ویزه ای نبوده است ،دیشب در ساعات پایانی شب  سفته بازاران بازار  قیمت دلار  را به کانال 24000 تومان رساندندو امروز از ابتدای روز خریدوفروش دلار را از رقم 24 هزار تومان اغاز کرده و اکنون در محدوده 24 هزار و350 تومان به معامله خودادامه دادند .

(0) نظر
X