قيمت دلار در صرافي هاي مركزي ايران

قيمت دلار در صرافي هاي مركزي ايران

امروز دوشنبه قیمت دلار در بازار غیر رسمی کشور

دوشنبه هفدهم 6 1399

امروز دوشنبه قیمت دلار در بازار غیر رسمی کشور در تاریخ (  هفدهم شهریور یک هزارو سیصدونود ونه)نرخ دلار 24650 (بیست وچهار هزارو شیصدو پنچاه تومان بود.


(0) نظر
X